Kontakt

Spårare, barn 8-9 år

Marianne Sjöblom 070-5216570 masjoblom@hotmail.com

Mikael Wahlborg 070-6318867 mikael@wahlborg.se

Upptäckare/Äventyrare, barn 10-14 år

Mats Beckman 070-6274148 mats.beckman@me.com

Tobias Fransson 073-0403119 t_fransson@telia.com